GEBKİM Eğitim Vakfı’nın kuruluş amacı, Türk Kimya Sanayii’nin ihtiyaç duyduğu ve aynı zamanda Atatürk İnkılâp ve İlkelerine bağlı, ilerici, her yönden dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe sahip hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk duyan üretken, yapıcı ve yaratıcı bireyler yetiştirmek ve bu doğrultuda da gerek Kimya Sanayiimizin gerekse ülkemizin gelişmesini sağlamak ve uluslararası düzeyde layık olduğu yeri alması yolunda katkıda bulunmaktır.

GEBKİM Vakfı, başarılı ve gelecek vaadeden gençlerimizin kimya sanayimiz için yetişmesine yönelik hazırlayacağı eğitim sistemi ve bursları uygulayacaktır.

Hedefimiz çağdaş, hür düşünceye sahip, hoşgörülü, idealist, içinde vatan sevgisi olan ve bu sevgiden aldığı güçle üreten, ürettikçe çevresine ivme kazandıran, etrafında fark yaratabilen; farklılıklara da saygı duyabilen, dürüst ahlaklı ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmektir.

Bu doğrultuda Kimya sektöründe kurulu sektör örgütlerinin birlikteliği ve sektörün daha ileriye gitmesi için faaliyette bulunmak, kimya ve yan sanayinin ortak projelerini yürütmek, bu bağlamda kimya sektörünün talep ettiği iş gücünü sağlayacak her türlü çalışma, eğitim ve belgelendirme faaliyetlerini yapmak ve desteklemek, istihdamı destekleyici çalışmalar yapmak, vakıf kurucuları ve ailelerinin ve kimya sektörüne hizmeti geçenlerin sağlıkları ile ilgili sağlık merkezileri kurmak ve kurulmuş tesislerle işbirliği yapmak, iş yaşamları sona erse dahi yaşlılık bakım ve sağlıklı yaşam sürdürmelerini sağlayıcı tesisler oluşturmak, bu konudaki faaliyetleri destekleyici çalışmalar yapmak, sektörün sorunlarının kamuoyuna duyurulması ve çözümüne hizmet etmek ve ulusal/uluslararası alanlarda ekonomik/sosyal/bilimsel konularda araştırma ve geliştirme projeleri oluşturmak, kimya sektöründe çalışacak işgücünün Mesleki eğitimine katkı sağlamak ve her türlü sosyal faaliyette bulunmaktır.